Hjem


The truth is that teamwork is at the heart of great achievement.


John C. Maxwell


Spartans OCR-Grenaa ønsker at udbrede kendskabet til OCR (obstacle course race) som en sportsgren samt at være et forum, hvor OCR-sportsudøvere kan dele erfaringer og finde sammen for at deltage i løb. 

I sommerhalvåret arrangerer Spartans OCR - Grenaa po-up udendørs træningspas og OCR-løb for vores medlemmer. Fra foråret 2023 vil vi have ugentlige træningshold for børn, unge og voksne! 

Desuden arbejder vi mere generelt for at fremme interesse og muligheder for udendørs motion og træning i Norddjurs kommune ved bl.a. at søge midler til at bygge udendørs træningsfaciliteter, hvor der nu måtte være mulighed for det.

Foreningens værdier: Sundhed, fællesskab og leg!

Helt grundlæggende er det vores opfattelse, at OCR-sporten er ligeså meget leg, som det er en konkurrencesport. Når vi træner OCR, forbedre vi ikke alene vores kondition og fysiske styrke, men vi har det også sjovt sammen, og vi forbedrer vores evner til at samarbejde i teams. Derved håber vi, vores aktiviteter kan være med til at forbedre medlemmernes sundhed og velvære generelt.

Værdien af det sociale er for os lige så vigtig som de helbredsmæssige fordele ved den fysiske træning.

Det er derfor, vi gør det!

Foreningens organisering:

Organiseringen samt fordeling af ansvar og kompetencer har afsæt i foreningens vedtægter. Desuden gælder det, at alle beslutninger i Spartan OCR - Grenaa træffes ved simpelt flertal i foreningens bestyrelse. 

Alle kan blive medlem af bestyrelsen

Alle medlemmer kan fremsætte forslag til bestyrelsen.

Der holdes valg til bestyrelsen én gang årligt. Poster besættes for en to årige periode, og der er således kun ca. halvdelen af bestyrelsen, der er på valg hvert år. Såfremt der er flere interesserede, end der er pladser i bestyrelsen, afholdes kampvalg, hvor foreningens medlemmer stemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter et valg selv med formand og næstformand.

Forenings adresse og fysiske rammer

Vi har klubhus lige ved Grenaa Idrætscenter, det er også her vi bygger forhindringer og hvor vi træner.